Emtia (Yük) Sigortaları

Yükünüz sizin için ne kadar değerliyse, bizim için de o kadar değerlidir…

Sigorta sektörüne yepyeni bir anlayış getiren HDI Sigorta, tüm ithalat, ihracat ve yurtiçi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne gore sizlere hizmet vermektedir.

İthalat ve/veya ihracatla iştigal eden tüm şirketler bilir ki; ithal veya ihraç edilen yük alıcısına ulaşmadan o ithalat veya ihracat işlemi tamamlanmış sayılmaz. Yolda yükün başına gelebilecek birçok rizikonun mevcut olması, hukuken mecbur olmasalar da teamülen sigorta yaptırmaya mecbur olmalarına neden olmaktadır.

İlk nakliyat poliçelerinin, bundan yaklaşık 700 yıl once, 1300’lü yıllarda yapılmış olması da, ithalat veya ihracat sürecinin ne kadar riskli olduğunun bir göstergesidir.

Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.

HDI Sigorta, emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

Teminatlar Teminat Kapsamı

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır.

Geniş Teminat

Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 ile verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır.

İstisnalar

Kasti Hareket
Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf
Olağan Hasarlar Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması
Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf
Gizli Kusur Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf
Gecikme Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf
Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf
Kasti Zarar Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme
Savaş Silahından Doğan Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf
Savaş ve grev Savaş ve grev durumu


Dar Teminat

Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82, Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar.

Tam Zıya Teminatı

Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.

Ayrıca yük sigortaları kapsamında bazı ekprimler sözkonusu olabilmektedir. Başlangıç ve bitiş sevkiyatı ekprimi, aktarma ekprimi, gümrük depolarında bekleme ekprimi, gemi yaş zammı ekprimi, soğutma ve havalandırma cihazlarında 24 saatlik arıza ekprimi, gidiş-dönüş ve sergileme ekprimi, harp ve grev teminatı ekprimi gibi.

BU EKPRİMLERİN DETAYLI AÇIKLAMALARI VE PRİM MİKTARLARI KONUSUNDA LÜTFEN GÖRÜŞELİM.

Tüm Hakları Ankuva Sigorta'ya aittir.
Copyright © 2016 Ankuva Sigorta All Rights Reserved.
Tel. + 90 312 346 06 88 Fax. + 90 312 346 06 89

Yazılım ve Tasarım By
Software & Designed By